دوره های جاری

2020-07-11-03-37-19
۲۱ تیر ۱۳۹۹

شروع ثبت نام دوره های MBA و DBA مهرماه 1399

  دانشگاه فردوسی مشهد، تنها مرکز دانشگاهی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شرق کشور که دوره های  آموزشی آزاد MBA/DBA (مدیریت کسب و کار) را با اساتید برجسته و منتخب دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاه های بزرگ برگزار می کند برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه...