دوره های جاری

mba-dba-courses-bahman99
۱۰ آذر ۱۳۹۹

آغاز ثبت نام نوبت بهمن 1399 دوره هایMBA-DBA

  دانشگاه فردوسی مشهد، تنها مرکز دانشگاهی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شرق کشور که دوره های  آموزشی آزاد MBA/DBA (مدیریت کسب و کار) را با اساتید برجسته و منتخب دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاه های بزرگ برگزار می کند ثبت نامDba,ثبت نامMba برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه...