"اطلاعیه مهم برای دانش پذیران ورودی 1398"

        به اطلاع کلیه دانش پذیران محترم دوره های MBA و DBA نوبت مهر و بهمن 98 می رساند مطابق آئین نامه مصوب، مهلت انصراف ار این دوره ها تا 20 شهریور ماه می باشد و پس از زمان فوق الذکر به درخواست های انصراف ترتیب اثر داده نخواهد شد