دوره آموزشی زبان بدن در کسب و کار- برگزار شد

zaban

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمائید:    

https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Lan=Fa&Gr=20