خبر: صدور مدارک آموزشی جعلی و تقلبی

با تایید و ارائه گزارش دبیرخانه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد، ارائه بیش از ۱۰۰۰ مدرک دانشگاهی جعلی و تقلبی تنها در یک موسسه آموزشی در مشهد تایید شد. بیش از ۱۰ موسسه در مشهد اقدام به صدور مدارک آموزشی جعلی و تقلبی نموده‌اند.  یکی از متهمان صادرکننده مدارک آموزشی جعلی و تقلبی بازداشت و دادگاه وی در حال برگزاری است.

 مرکز آموزش‌های عالی آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد:

id:@FerdowsiUniversity_College

Feacollege.um.ac.ir

phone: 05138806350 - 09385193880

 

 

book

کتاب های کسب و کار

danestaniha

دانستنی های کسب و کار

c1

ثبت نام دوره های DBA و MBA

2

وبینارهای رایگان

department-icon-6.jpg

دپارتمان‌ها

album

آلبوم تصویری