اعضای هیئت علمی دپارتمان مدیریت کسب و کار

 

دکتر فریبرز رحیم نیا

 استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

http://r-nia.profcms.um.ac.ir

 

rahimnia-1 

 

دکتر محمد مهرآیین

  استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 http://m-lagzian.profcms.um.ac.ir

 

lakzian

 

 دکتر علیرضا پویا

استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

http://alirezapooya.profcms.um.ac.ir

 

poua3

 

 دکتر علی شیرازی

 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

http://a-shirazi.profcms.um.ac.ir

 

shirazi-2 

 

دکتر غلامرضا ملک زاده

 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

http://malekzadeh.profcms.um.ac.ir

 

 malekzadeh-1

 

دکتر فرزاد دهقانیان

  دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

http://f.dehghanian.profcms.um.ac.ir

 

dehghanian-1 

 

دکتر محمد مهدی فراحی

 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 http://mhdfarahi.profcms.um.ac.ir

 

 farahi-1

 

 دکتر قاسم اسلامی

  استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

http://gh.eslami.profcms.um.ac.ir

 eslami-1
اساتید مدعو

 

دکتر رضا لطفی

 

  مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد - مربی، مشاور، پژوهشگر و مجری رویدادهای تجاری در حوزه کسب و کار، بازاریابی و فروش، برندینگ و تبلیغات

 

lotfi-1

 

دکتر مصطفی جهانگیر

 

 مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد - استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

 
 

jahangir-1

 

 دکتر عباس شریفی پور

 

 مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد - مربی رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

 sharifepoor-1

 

 

 دکتر احسان جوان راد

 مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

javan rad-1

 

 

دکتر سلمان سفیدچیان

 مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد - مدیر منابع انسانی شرکت نیان الکترونيک

 

 sefidchian--1

 

دکتر یاسر آسمان

 

مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد - صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه ره آورد مدیریت

 

aseman