معرفی مرکز آموزش های عالي آزاد

 

دانلود فیلم معرفی مرکز آموزش های عالي آزاد ـ دانشکده علوم اداری و اقتصادی

قسمت اول،    قسمت دوم    (Save Link  As)


تعریف:
آموزش عالی آزاد آموزشی غیررسمی و بالاتر از سطح متوسطه است، که در قالب آموزش‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و میان‌مدت اجرا می‌شود. (بند 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تشکیل دفتر آموزش‌های عالی آزاد دانشکده‌ها / پژوهشکده‌ها و واحدهای دانشگاه)
اهداف:
آموزش‌های عالی آزاد به منظور تامین اهداف زیر برگزار می‌شود:
1- کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،
2- ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی،
3- تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی،
4- کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی،
5- ارایه آموزش‌های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.

انواع آموزش‌های عالی آزاد (بند 4 ماده 2):
آموزش عالی آزاد شامل موارد زیر است:
1- آموزشهاي حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمانها، نهادها و صنايع
2- بازآموزي و آموزشهاي تکميلي براي دانش آموختگان
3- آموزشهاي تکميلي براي دانشجويان
4- آموزشهاي ضمن خدمت مديران و کارکنان سازمانهاي دولتي و غيردولتي
5- آموزشهاي تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه
6- آموزشهاي عمومي شهر و شهروند

شیوه اجرا: (بند 6 ماده 2)
آموزش‌های عالی آزاد می‌تواند به سه شیوه برگزار گردد:
1- سمینار
2- کارگاه
3- دوره (کوتاه مدت / میان مدت / بلندمدت)
دوره‌هاي آموزشي مي‌تواند بصورت حضوري يا غيرحضوري ارائه گردند.

مدارک اعطایی به دانش آموختگان : ( بند 7 ماده 2)
به شرکت کنندگان در دوره‌ها, سمینارها و کارگاهها، بر حسب مورد، گواهینامه‌های ذیل با تایید کالج دانشگاه فردوسی مشهد اعطا خواهد شد:
1- گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد،
2- گواهی شرکت در سمینار یا کارگاه.

حوزه‌های کلی فعالیت مرکز آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد (بترتیب حروف الفبا):
1- اقتصاد
2- حسابداری و امورمالی
3- حقوق
4- علوم سیاسی
5- مدیریت

book

کتاب های کسب و کار

danestaniha

دانستنی های کسب و کار

c1

ثبت نام دوره های DBA و MBA

2

وبینارهای رایگان

department-icon-6.jpg

دپارتمان‌ها

album

آلبوم تصویری