"شروع مجدد كلاس هاي MBA-DBA مركز آموزش هاي عالي آزاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي"

 به اطلاع كليه دانش‌پذيران دوره‌هاي MBA-DBA و مديريت كسب و كار مركز آموزش هاي عالي آزاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد مي‌رساند با توجه به صدور مجوز بازگشايي دانشگاه‌ها با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي و فاصله‌گذاري اجتماعي، كلاس‌هاي اين مركز از تاريخ 3 تير ماه به صورت حضوري از سرگيري خواهد شد.

  در اين خصوص موارد ذيل به اطلاع رسانده مي شود:

۱) حضور در كلاس هاي درس الزامي نبوده و فايل ضبط شده كلاس ( صوتي يا تصويري بنا به تشخيص مدرس) در اختيار دانش‌پذيراني كه امكان حضور در كلاس‌ها را ندارند، قرار داده خواهد شد اما ارائه تكاليف، پروژه‌ها و ... ضروري است.

۲) به منظور رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي، كلاس‌ها به محيط‌هاي بزرگتر نظير لابي، سايت و .... انتقال پيدا كرده است. با اين وجود رعايت فاصله با اساتيد، برگزاركنندگان و ساير دانش‌پذيران الزامي است.

۳) براي هر كلاس نماينده‌اي مشخص خواهد شد تا نسبت به پيگيري رعايت موارد بهداشتي از سوي دانش‌پذيران با مركز همكاري داشته باشد.

۴) پيش از ورود دانش‌پذيران به دانشكده دماي بدن سنجيده خواهد شد و در صورت داشتن علائم تب، سرفه و ... از حضور دانش‌پذير در كلاس درس ممانعت به عمل خواهد آمد.

۵) استفاده از ماسك براي حضور در كلاس الزامي است و هيچ يك از دانش‌پذيران مجاز به حضور در كلاس بدون استفاده از ماسك نبوده و هيچگونه اعتراضي در اين زمينه پذيرفته نخواهد شد.

۶) استفاده از ماسك در طول تمامي كلاس‌ها ضروري است و در صورت تذكر اساتيد يا نماينده كلاس و عدم رعايت دانش‌پذير، مركز از ادامه حضور ايشان در كليه كلاس ها ممانعت به عمل خواهد آورد.

۷) به دليل رعايت مسائل بهداشتي، بوفه و كليه مراكز ارائه دهنده مواد غذايي دانشگاه تعطيل مي‌باشند.

۸) كليه دانش‌پذيران موظف به دريافت و تكميل فرم خوداظهاري  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و در صورتي كه علائم بيماري را نداشتند، پرينت فرم مربوطه را پس از امضا همانند كارت شناسايي همراه داشته باشند، بديهي است از حضور دانش‌پذيراني كه فرم مربوطه را تكميل نكرده باشند ممانعت به عمل خواهد آمد