برنامه کلاسی جدید ورودی های 1398

ورودي مهر 98

DBA

 

14-16

16-18

18-20

چهارشنبه

 

برنامه ریزی، جاری‌سازی و کنترل استراتژی

مهندسي مالي و مدیریت ریسک

 

دکتر سفیدچیان

دکتر غیور

پنجشنبه

مدیریت

کارآفرینی و نوآوری

 

دکتر لطفی

 

ورودي مهر 98

MBA - عمومی

 

14-16

16-18

18-20

پنجشنبه

 

مهارت‏های نرم مدیریت

دکتر باقری

 

ورودي مهر 98

MBA - استراتژی

 

14-16

16-18

18-20

چهارشنبه

 

از نیمه ترم به بعد جاري سازي و کنترل استراتژی‏ها

 

دکتر هرندی

پنجشنبه

 

 

مهارت‏های نرم مدیریت

 

 

دکتر باقری

 

 

ورودي مهر 98

MBA - پروژه

 

14-16

16-18

18-20

پنجشنبه

مديريت پروژه و مهندسي ارزش

مديريت پيمان و قراردادها

مهارت‏های نرم مدیریت

مهندس ساختیانچی

مهندس صفوی

دکتر باقری

 

ورودي بهمن 98

DBA

 

14-16

16-18

18-20

سه شنبه

 

مبانی و ابزارهای

تفکر سیستمی

دكتر پويا

چهارشنبه

تجارت الکترونیک

برنامه ریزی، جاری‌سازی و کنترل استراتژی

مهندسي مالي و مدیریت ریسک

دکتر باقری

دکتر سفیدچیان

دکتر غیور

پنجشنبه

مدیریت

کارآفرینی و نوآوری

مدیریت و استراتژی‏های بازاریابی

بوم و طرح کسب و کار و سمینار تخصصی

دکتر لطفی

دکتر طاهری

دکتر لطفي

 

ورودي بهمن 98

MBA - عمومی

 

14-16

16-18

18-20

سه شنبه

 

حسابداری برای مدیران

مبانی و ابزارهای

تفکر سیستمی

دکتر ذوالفقار آرانی

دكتر پويا

چهارشنبه

 

تا نیمه ترم مديريت استراتژيك

دکتر منظم ابراهیم پور

 

از نیمه ترم به بعد جاري سازي و کنترل استراتژی‏ها

دکتر هرندی

پنجشنبه

 

تجارت الکترونیک

مهارت‏های نرم مدیریت

 

دکتر باقری

دکتر باقری

 

 

 

 

ورودي بهمن 98

MBA - استراتژی

 

14-16

16-18

18-20

سه شنبه

 

حسابداری برای مدیران

مبانی و ابزارهای

تفکر سیستمی

دکتر ذوالفقار آرانی

دكتر پويا

چهارشنبه

 

تا نیمه ترم مديريت استراتژيك

دکتر منظم ابراهیم پور

 

از نیمه ترم به بعد جاري سازي و کنترل استراتژی‏ها

دکتر هرندی

پنجشنبه

 

تفکر استراتژیک و استراتژی‌های خلاق کسب و کار

مهارت‏های نرم مدیریت

 

دکتر لطفی

دکتر باقری

 

 

ورودي بهمن 98

MBA - پروژه

 

14-16

16-18

18-20

سه شنبه

 

حسابداری برای مدیران

مبانی و ابزارهای

تفکر سیستمی

دکتر ذوالفقار آرانی

دكتر پويا

چهارشنبه

 

تا نيمه ترم مديريت استراتژيك

 

دکتر منظم ابراهیم پور

پنجشنبه

مديريت پروژه و مهندسي ارزش

مديريت پيمان و قراردادها

مهارت‏های نرم مدیریت

مهندس ساختیانچی

مهندس صفوی

دکتر باقری