ماموریت

ماموریت مرکز آموزش ­های عالی آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، ارائه آموزش­ های کوتاه­ مدت و مهارت افزایی کاربردی با اتکاء بر ظرفیت­ های علمی اساتید فرهیخته و با تجربه دانشگاه فردوسی و دانشگاه­ های برتر کشور جهت ارتقاء سطح دانش و توسعه شایستگی­ های مدیران و کارکنان بخش­ های عمومی و خصوصی و دانشجویان کشور با هدف کمک به خلق جامعه­ ای فرهیخته و توانمند می­ باشد.