دوره‌های مهارت افزایی شش ماهه دوم 1399

دوره‌های مهارت افزایی شش ماهه دوم 1399

نام دوره

لینک ثبت نام اولیه

لینک تکمیل ثبت نام

اطلاعات دوره

دوره فشرده سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه در بازار بورس

ثبت نام

تکمیل ثبت نام

 

1-dr sadeghi-web1

اینستاگرام مارکتینگ

ثبت نام

تکمیل ثبت نام

 

2-saedi rezvani-web1

دوره پیشرفته سرمایه گذاری در بورس فارکس

ثبت نام

تکمیل ثبت نام

 3-jalili-web1